Eesti Metsataim OÜ on 2016. aasta sügisel asutatud Eesti erakapitalil põhinev pereettevõte. Meie põhitegevusalaks on metsataimede tootmine, mida toetab hea asukoht sobiva kliimaga Liivi lahe kaldal. Meie meeskond omab rohkem kui 20. aasta pikkust metsanduslikku töökogemust. Esimesed männikülvid tehti 1995. aastal ning laialdasema metsataimede tootmise algus jääb 2016. aasta kevadesse, kui alustati hariliku kuuse ja hariliku männi külviga metsauuendusmaterjali tootmiseks.

Eesmärgiks on pakkuda klientidele kohalikku, elujõulist ja kvaliteetset metsauuendusmaterjali, mida kasutaksime ka ise metsauuendamisel. Täna on ettevõtte investeerinud tehnoloogiasse, et toota 1 miljon paljasjuurset kolme aastast metsataime. Tegeleme tootmismahu suurendamisega, et pakkuda turule stabiilselt piisavas koguses kvaliteetset metsauuendusmaterjali.

Eesti Metsataim OÜ peab oluliseks aidata kaasa Eesti Vabariigi kliimaeesmärkide saavutamisele. Muutuva kliima tõttu oleme valmis kasvatama erinevaid puuliike.

Seoses uuete investeeringutega pakub Eesti Metsataim OÜ tulevikus klientidele ka suletud juurekavaga ehk potitaimi.